บริษัทฯ มีความยินดีให้บริการรถเช่าแก่ลูกค้าในระดับองค์กร ทั้งรูปแบบระยะสั้น และระยะยาว อาจเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหนังสือสัญญาที่ได้ทำขึ้นระหว่างกัน

ทำไมลูกค้าองค์กรจึงเลือกเรา?

เพราะเราทราบดีว่าธุรกิจในทุกองค์กรมีความสำคัญ การเลือกใช้บริการต่างๆ ต้องได้รับประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั่วไปของรถยนต์ อาทิ ชำระภาษีรถยนต์ พ.ร.บ.รถยนต์ รวมถึงประกันภัยชั้นหนึ่งประเภทรถเช่า เป็นประจำทุกปี

ในส่วนของการดูแลรักษารถยนต์ ลูกค้าสามารถนำรถยนต์เข้ามาเช็คโดยช่างชำนาญงาน หรือนำเข้าศูนย์บริการชั้นนำทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางบริษัทฯ ได้จัดช่างชำนาญงานไว้คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง และ/หรือ จะจัดหารถสำรองไว้ให้ใช้แทนชั่วคราว หรือจนกว่าคันที่ใช้จะซ่อมเสร็จ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าซื้อซากรถยนต์คืนได้ หลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าอีกด้วย

องค์กรชั้นนำที่มอบความไว้วางใจแก่เรา

ด้วยการให้บริการที่ฉับไว และเป็นเลิศ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กร/บริษัทฯ ชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 
  • enersys co., ltd.